HDI GS SİGORTA - TARAFTARIM GÜVENDETürkiye'nin ilk sportif sigorta markası Galatasaray Sigorta'nın taraftarlarına, özel bir sigorta poliçesi; Taraftarım Güvende. Bu poliçe ile vefat, sakatlık, tedavi durumlarındaki masrafları, İşsizliğe bağlı sabit hat ve cep telefonu faturalarının karşılanması ve hukuksal sorunlar gibi istenmeyen durumlarda, poliçe sahibi kendisini güvence altına alıyor.

Bu Teminatlar Taraftara Neler Sağlar?


Kaza Sonucu Vefat Teminatı:
Taraftarın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede yazılı limite kadar
Taraftarın kanuni varislerine tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı:
Taraftarın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalması halinde
yazılı limite kadar tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı:
Taraftarın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucu yaralanması durumunda yapılan tedavi
giderleri poliçede yazılı limite kadar ödenir.


Hastane Günlük Tazminatı
Sigorta Süresi'nce kazaen ortaya çıkan bedeni yaralanma ya da tıbbi hastalık neticesinde , cerrahi
müdahale amaçlı olarak Hastane'ye yatan Sigortalı kişiye hastanede geçen her bir 24 saaat için
ödenen tazminat tutarıdır.


Çocuk Eğitim Güvencesi

Taraftarın,Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde kaza neticesinde vefatı halinde geride
kalan varisleri arasında yer alan çocuk ve/veya çocuklarının eğitim masraflarının teminat dahilinde
karşılanmasını sağlar.


Gasp/Kapkaç Teminatı:
Taraftarın, gasp/kapkaç olayları sonucunda çantasından veya üzerinde bulunan değerlerin çalınması,
cep telefonu , gözlük gibi kişisel eşyaları poliçede yazılı şartlarla limit dahilinde ödenir.


İşsizliğe Bağlı Sabit/cep telefonu faturası ödeme

Taraftarın, herhangi bir sebeple işsiz kalıp İşsizlik maaşının bağlanması halinde sigortalının 5 aylık
sabit ve/veya cep telefonu faturasının teminat dahilinde karşılanmasını sağlar.

 

Hukuksal Koruma Teminatı:
Hukuksal koruma teminatı ile; Taraftarın bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle
kendilerine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının
halledilmesine yönelik harcamaları poliçede yazılı şartlarla limit dahilinde temin eder.

 

Ayrıca; 7/24 olarak aşağıda yazılı hizmetlerde verilmektedir.
*Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz):
Tıbbi Danışmanlık / Acil Sağlık Hizmetleri / Acil Kara Ambulans Hizmeti / Acil Hekim Hizmeti / İlaç ve
Sarf Malzemeleri,

 

.

Teminatlar
Kaza Sonucu Vefa Teminatı 30.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı 30.000 TL
Acil Tıbbi Hastane Masrafları 30.000 TL
Hastanede Günlük Tazminatı (Toplam) 2.500 TL
Kapkaç Teminatı 500 TL
Hukuksal Koruma 5.000 TL
Çocuk Eğitim Güvencesi 5.000 TL
İşsizliğe bağlı sabit /Cep telefonu 1.000 TL
Medline Acil Sağlık Hizmetleri Sınırsız